Menu

شیوه ‏نامه تعیین عناوین رشته ‏ها در کمیسیون‏ های ارزشیابی

شیوه ‏نامه تعیین عناوین رشته ‏ها در کمیسیون‏ های ارزشیابی

 

 اداره کل امور دانش‌آموختگان

شیوه‌‏نامه تعیین عناوین رشته‌ها در کمیسیون‌‏های ارزشیابی

 

در این شیوه‌نامه واژه‌های ذیل به جای عبارات مشروح مربوط به کار می‏‌روند.

- دانشگاه: هر یک از دانشگاه‏‌ها و موسسه‌‏های آموزش عالی مورد تأیید اداره کل دانش‌‏آموختگان در خارج از کشور.

- کمیسیون: کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در اداره کل امور دانش‌آموختگان

 

ماده 1ـ تعیین رشته و گرایش تحصیلی در کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به یکی از دو روش زیر تعیین می‌گردد:

1ـ1ـ در مواردی که عنوان رشته و گرایش تحصیلی در دانشنامه و یا ریز‌نمرات صادره از دانشگاه‌‏های ممتاز و خوب ذکر شده است، همان عنوان رشته و گرایش درج شده در مدارک تحصیلی دانش‌آموخته در برگ رأی کمیسیون و ارزشنامه ذکر می‌گردد.

تبصره: در مواردی که کمیسیون‌های ارزشیابی این عنوان را در مغایرت با محتوای دوره تحصیلی و یا موضوع پایان‌‏نامه/ رساله تشخیص دهند می‏ توانند طبق بند 1ـ2 نسبت به تعیین رشته و گرایش اقدام نمایند.

1ـ2ـ در مورد دانشگاه‌‏های غیرممتاز و غیرخوب و هم‌‏چنین در مواردی که عنوان رشته و گرایش تحصیلی در مدرک یا ریزنمرات دانش‌آموخته درج نشده است، کمیسیون‌‏های ارزشیابی می‌توانند با توجه به موارد زیر نسبت به تعیین رشته و گرایش اقدام نمایند.

ــ محتوای پایان‏‌نامه/ رساله دورة تحصیلی مربوطه و در صورت ضرورت مصاحبه علمی

ــ دروس گذرانده شده در طی دوره تحصیلی مربوطه

ــ دانشکده و دپارتمان محل تحصیل دانش‏‌آموخته

ــ رشته دوره تحصیلی قبلی (در صورت نیاز)

ــ رشته پیشنهادی متقاضی، مندرج در کاربرگ‌های مربوط به تشکیل پرونده

ــ نظرات داوران ارزیابی کننده، چنانچه پرونده فرایند بررسی کیفی داشته است

ــ لیست و عناوین رشته‌‏ها و گرایش‌های تعریف شده در دانشگاه‏‌های کشور

ماده 2- در صورت عدم موافقت دانش‌‏آموخته با رأی صادره، متقاضی می‏ تواند ضمن ارائه دلایل خود نسبت به رأی صادره  تقاضای تجدید نظر نموده و سه دانشگاه که نسبت به رشته تحصیلی ایشان اشراف دارند را جهت بررسی پرونده معرفی نماید.

ماده 3- درخواست تجدیدنظر دانش‌‏آموخته با قید ضرورت در کمیسیون بعدی مطرح و به شرح زیر عمل می‌گردد:

ــ در صورت موافقت کمیسیون با دلایل مطرح شده توسط دانش‌آموخته رأی نهایی صادر می‌گردد.

ــ در صورت عدم موافقت کمیسیون با دلایل دانش‌‏آموخته، پرونده به یکی از سه دانشگاه پیشنهاد شده توسط دانش‌‏آموخته یا دانشگاه دیگری که کمیسیون تشخیص می ‏دهد، ارسال می‌گردد.

ــ نظر تخصصی دانشگاه با اولویت در جلسه کمیسیون مطرح و رأی نهایی صادر می‌گردد.

تبصره: هزینه بررسی کارشناسی در این مرحله به عهده متقاضی است.

 

این شیوه‌نامه مشتمل بر3 ماده در تاریخ 12/8/94 به تصویب شورا و تأیید رییس شورای ارزشیابی رسید و از تاریخ ابلاغ مبنای عمل برای تعیین رشته تحصیلی دانش‌‏آموخته خواهد بود.

  
/ دسته: اطلاعیه ها
چاپ
18164 به این مطلب امتیاز دهید:
2/7

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید