Menu

کاربرگ‌های تقاضای تجدید نظر

درخواست تجدید نظر

 

 درخواست تجدید نظر

 

پس از دریافت گواهی، چنانچه متقاضی با عنوان رشته ذکر شده در گواهی موقت موافقت نداشته باشد، می‏تواند صرفاً دو بار به شرح ذیل تقاضای تجدید ‏نظر نماید.


 تقاضای تجدید نظر ـ بار اول

 تقاضای تجدید نظر ـ بار دوم


 

 

پاسخگویی حضوری در اداره کل امور دانش‌آموختگان خارج، صرفاً در روزهای شنبه الی سه‌شنبه هر هفته امکان‌پذیر می‌باشدخواهشمند است از هرگونه مراجعه در روز چهارشنبه جداً خودداری فرمایید. 

کاربران آنلاین

افراد آنلاین افراد آنلاین:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان 184
اعضا اعضا: 0
مجموع جمع کل: 184