Menu

Kenya 2022

کنیا

کنیا

گروه ب (خوب)

1.     University of Nairobi

گروه ج (متوسط)

1.     Strathmore University

2.     Pwani University

3.     Kenyatta University