Menu

امارات متحده عربی 2013

امارات

امارات متحده عربی

گروه ب (خوب)

  1. جامعه الامارات العربیه المتحده

گروه د (ضعیف)

 

  1. AbuDhabi University (United Arab Emirates)
  2. الجامعه الامريکيه في الشارقه
  3. جامعة‌ عجمان‌ للعلوم‌ و التكنولجيا
  4. کالج هوانوردي Aviation College فقط رشته هاي جهانگردي، حمل و نقل هوائي و مهندسي هوانوردي
  5. University of Dubai
  6. دانشگاه‌ آمريكايي‌ دبي
  7. شعبه‌ دانشگاه‌ ولونگونگ‌ استراليا در دبي‌
  8. دانشگاه‌ شارجه ‌ University of Sharjah
  9. American College of Dubai