Menu

لهستان 2013

لهستان

لهستان

گروه ج (متوسط)

 1. Academy of Sciences
 2. Academy of Science & Technology – Krakow صرفاً تا مقطع کارشناسی
 3. Adam Mickiewicz University, Poznan
 4. Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica – AGH صرفاً تا مقطع کارشناسی
 5. Fryderyk Chopin University of Music صرفاً در رشته های مربوط به موسیقی و هنر
 6. Gdansk University of Technology مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های مهندسی عمران، معماری، الکترونیک، مخابرات، مکانیک، کشتی سازی؛ مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی عمران، مکانیک، مخابرات و الکترونیک
 7. Higher School of Commerce & Law, Lazarski  صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد، بازاریابی، تجارت، مدیریت، بیمه، حقوق
 8. Lodz Polytechnic University صرفاً رشته های مهندسی مکانیک، برق، نساجی و شیمی
 9. Lodz University صرفاً رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی
 10. Polytechnic University – Rzeszow صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 11. Polytechnic University Tadeusz Kosciusko Krakow صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 12. Polytechnic University, Warsaw
 13. Polytechnic University, Wroclaw صرفاً رشته های فنی و مهندسی
 14. Poznan University of Technology صرفاً رشته های فنی و مهندسی
 15. Stanislaw Moniuszko Academy of Music
 16. University of Information Technology & Management , Rzeszow     صرفا مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته های تکنلوژی اطلاعات ومدیریت
 17. Warsaw University of Life Sciences 
 18. Wroclaw University   
 19. Wroclaw University of Environmental & Life Sciences  صرفاً رشته های کشاورزی، دامپزشکی، علوم طبیعی و محیط زیست