Menu

"ايتاليا

ایتالیا

نظام اموزشی وچگونگی ارزشیابی تحصیلی دانشگاه‌های کشور ایتالیا

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌
تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
معرفی دانشگاه‌ها ومراکزآموزش عالی ایتالیا

‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور ايتاليا

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های ایتالیا

 

تحصيلات پیش دانشگاهی

تحصيلات دورهٴ ابتدايي Elementare در کشور ايتاليا از پنج سالگي آغاز و به مدت پنج سال ادامه می یابد. دانش آموزان پس از اتمام این دوره، وارد يک دوره سه ساله متوسطه Media مي شوند که در آن دروس رياضيات پايه و علوم اهميت ويژه اي دارد. در پايان دوره پنج ساله ابتدايي و سه ساله متوسطه، امتحانات داخلي برگزار مي شود و پس از آن دوره پنج ساله دبيرستان آغاز مي شود. در پايان اين دوره که Superiore نامیده می شود، کليه دانش آموزان در امتحانات نهايي سراسري شرکت نموده و ديپلم دبيرستان موسوم به Diploma di Maturita مي گيرند.

 ‌تحصيلات دانشگاهی

تحصيلات تکميلي در ايتاليا به دنبال توافق های سوربن (1998)، بولونيا (1999)، پراگ (2001) و برلين (2002) دستخوش تغيير و تحولاتي گرديد. براساس این توافق ها مقرر گردید طي دهه اول 2000، نظام تحصيلات دانشگاهي اروپا منطبق با سه دوره تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا چنان پايه ريزي شود که جابجايي دانشجويان و دانش آموختگان و تاييد مدارک تحصيلي به صورت بين المللي امکان پذير گردد. در راستاي دستيابي به اين هدف، نظام آموزش عالي ايتاليا تحصیلات دانشگاهی را در بخش هاي 1) تحصيلات دانشگاهي، 2) تحصيلات عالي هنر و موسيقي و3) تحصيلات عالي فني IFTS و گروه هاي تحصيلات تکميلي در نظر گرفته است. سيستم تحصيلات دانشگاهي ايتاليا از 82 مرکز تحصيلات دانشگاهي تشکيل شده که به بخش هاي زير طبقه بندي مي شود:

1-    دانشگاه هاي دولتي

2-    دانشگاه هاي غير دولتي مورد تاييد

3-    دانشگاه هاي مجازي Telematiche

دانشگاه های ایتالیا مستقل بوده و می توانند ارگان هاي اداره کننده (رئيس و شوراي دانشگاه) و ساختار آموزشي و تحقيقاتي خود را تعيين کنند.

براي ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در ايتاليا، متقاضي بايد مدرک (ديپلم) پایان دوره دبیرستان را داشته باشد. دارندگان این مدرک (ديپلم دبيرستان) از کشورهاي ديگر نيز مي توانند پس از گذراندن امتحانات ورودی ای که دانشگاه مورد نظر برگزار مي کند مجوز ورود به دانشگاه را دريافت نمايند.

از سال 1998 متقاضيان داراي مدرک ديپلم دبيرستان از طريق تکميل برگ مخصوص جايابي و ارسال آن به وزارت دانشگاه ها و تحقيقات علوم و فناوري MIUR مجوز ورود به دانشگاه ها را دريافت مي کنند.

توجه: در ادامه، نظام آموزشی محقق شده بعد از توافق های یاد شده را نظام جدید و نظام قبل از آنرا نظام قدیم می نامیم.

 ‌دوره‌هاي‌ تحصیلی

سيکل اول

- Diploma Universitario: یک دوره تحصیلی مبتنی بر نظام قدیم است. طول اين دوره حداقل 2 و حداکثر 3 سال تحصيلی بعد از ديپلم دبيرستان بوده و سطح اول تحصيلات دانشگاهي در ايتاليا محسوب مي گردد. دانشجويان این دوره علاوه بر گذراندن دروس، در دوره هاي کارآموزي شرکت کرده و آماده مي شوند تا بعد از پايان دوره در حرفه هاي مورد نظر مشغول کار شوند.

- Diploma  Laurea di: دوره ای مبتنی بر نظام قدیم که مدت تحصيل در آن 4 تا 6 سال می باشد. در اين دوره نیز دانشجو علاوه بر گذراندن دروس مربوط، در اثنای دوره، در دوره های کار آموزي نيز شرکت می کند.

- (PL) Laurea: مبتنی بر نظام جدید است. طول اين دوره 3 سال و شامل 180 واحد مي باشد. شرط ورود به این دوره داشتن ديپلم دبيرستان می باشد.

سيکل دوم

- Diploma Laurea di: از دوره های مبتنی بر نظام قدیم ایتالیا می باشد. مدت تحصيل در این دوره 4 تا 6 سال بوده و دانشجو همرا با گذراندن دروس مربوط، به کار آموزي نيز اقدام می نماید. دانشجویان این دوره موظف اند که در سال هاي پاياني پژوهشی نیز انجام داده و از پايان نامه خود دفاع کنند.

- (LS) Laurea Specialistica: دوره ای مبتنی بر نظام جدید است. طول اين دوره 2 سال و شامل 120 واحد آموزشي- تخصصي است. شرط ورود به این دوره داشتن مدرک Laurea است.

- Laurea Magistrale a Ciclo Unica : یکی از دوره های نظام جدید است. طول اين دوره تخصصي 5 تا 6 سال بوده و شامل 300 تا 360 واحد مي باشد. شرط ورود به این دوره داشتن مدرک ديپلم دبيرستان است.

- Master universitario di primo Livello: از دوره های نظام جدید تحصیلی ایتالیا می باشد. این دوره يک دوره دانشگاهي 1 ساله با 60 واحد است و شرط ورود به آن داشتن مدرک Laurea مي باشد.

سيکل سوم

- (DR) Dottore di Ricerca: دوره ای آموزشی است که هم در نظام قدیم و هم در نظام جدید وجود دارد. در این مقطع، دانشجویان در طی یک دوره 3 تا 4 ساله پژوهشی اقدام به تحصیل می نمایند.

- Master universitario di secondo Livello: از دوره های نظام جدید تحصیلی به مدت یک سال می باشد که در آن گذراندن 60 واحد ضروری است. شرط ورود به اين دوره داشتن مدارک Laurea Specialistica يا Laurea Magistrale است.

- دوره های تخصصي دیگری نیز وجود دارد که طول مدت آن ها طبق ضوابط تحصيلي و قوانين اروپايي تعيين مي گردد.

يادآوري: در برخی مدارک دانشگاهي ايتاليا واژه Dottore قید مي شود که اين واژه نبايد با عبارت Dottorato di Ricerca که در مدرک تحصیلی سطح سوم آن کشور قید می گردد، اشتباه شود.

 

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

سيکل اول

-          (DU) Diploma Universitario: دوره ای با 2 تا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان است که "کارداني" ارزشيابي مي شود.

-          Diploma di Laurea: دوره ای است که بعد از ديپلم دبيرستان، 4 الي 6 سال تحصيل را در بر مي گيرد. ارزشیابی مدارک این مقطع در صورتی که دانشجو فاقد کار پژوهشی در دوره تحصیل یا پایان نامه و دفاع از آن باشد، "کارشناسي" ارزشيابي مي گردد.

-          (PL) Laurea: با طی یک دوره حداقل 3 ساله بعد از ديپلم دبيرستان و گذراندن 180 واحد اروپايي (ECTS) "کارشناسي" ارزشيابي مي شود.

سيکل دوم:

- Diploma Laurea di: دوره تحصیلی 4 الی 6 ساله، که با انجام یک کار پژوهشی و ارائه و دفاع از پايان نامه "کارشناسي ارشد" ارزشيابي مي گردد.

-  (LS) Laurea Specialistica: در صورت داشتن Diploma di Laurea، گذراندن دوره و انجام کار پژوهشی و ارائه و دفاع از پایان نامه "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می گردد.

-  (LS) Laurea Specialistica: با شرط داشتن کارشناسي، بعد از گذراندن 2 سال و 120 واحد اروپايي و دفاع از پايان نامه "کارشناسي ارشد" ارزشيابي مي گردد.

- Laurea Magistrale a Ciclo Unica: با گذراندن 5 تا 6 سال و 300 تا 360 واحد اروپايي (بعد از ديپلم دبيرستان) و انجام کار پژوهشی و ارائه و دفاع از پايان نامه "کارشناسي ارشد" ارزشيابي مي گردد.

- Master universitario di primo Livello: بعد از گذراندن 1 سال و 60 واحد اروپايي گواهي صرفاً "صحت صدور" صادر مي گردد.

سيکل سوم:

- (DR) Dottorato Ricerca : با شرط داشتن کارشناسي ارشد و انجام کار پژوهشی و دفاع از رساله، "دکتري" ارزشيابي مي شود.

- Master universitario di secondo Livello: بعد از گذراندن 1 سال و 60 واحد اروپايي گواهي صرفاً "صحت صدور" صادر مي گردد.

- برای سایر دوره های تخصصي نیز صرفاً گواهی " صحت صدور" صادر می گردد.

                                                             

 

‌‌ معرفی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ایتالیا

الف-انشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ ايتاليا، گروه‌ يك‌ (ممتاز).

1- Universita degli studi di BARI

2- Universita degli studi di BOLOGNA

3- Universita degli studi di CAGLIARI

4- Universita degli studi di CATANIA

5- Universita degli studi di FERRARA

6- Universita degli studi di FIRENZE

7- Universita degli studi di GENOVA

8- Universita degli studi di MILANO

9- Politecnico di MILANO

10- Universita Cattolica del Sacro Cuore – MILANO

11- Universita degli studi “Federico II” di NAPOLI

12- Universita degli studi di PADOVA

13- Universita degli studi di PALERMO

14- Universita degli studi di PARMA

15- Universita degli studi di PAVIA

16- Universita degli studi di PERUGIA

17- Universita degli studi di PISA

18- Universita degli studi di ROMA “La Sapienza”

19- Universita degli studi di SIENA

20- Universita degli studi di TORINO

21- Politecnico di TORINO

22- Universita degli studi di TRIESTE

 ب-  دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌، گروه دو (خوب)

1- Universita Degli Studi di Trento

2- Universitả Degli Studi di Urbino (University of Urbino)

3- Universitả Degli Studi di Verona (University of erona)

4- Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata (University of Roma Tor Vergata)

5- Universitả Degli Studi di Sassari (University of Sassari)

6- Scuola Superiore ‘Sant’ Annả di Studi Universitari e Perfezionamento

7- Universitả degli Studi di Udine (University of Udine)

8- Universitả degli Studi di Macerata (University of Macerata)

9- Politecnico di Bari (Technical University of Bari)

10- Universitả di Camerino (University of Camerino)

11- Universitả degli Studi di Roma Tre (University of Tre)

12- Universitả degli Studi della Tuscia (University of, Viterbo)

13- Scuola Normale Superiore (School of Education, Pisa)

14- Universitả degli Studi di Bergamo (University of Bergamo)

15- Universitả Della Calabria (university of Calabria)

16- Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia (University of Modena and Reggio Emilia)

17- Universitả degli Studi di Messina (University of Messina)

18- Universitả degli Studi di Brescia (University of Brescia)

19- Universitả Commerciale ‘Luigi Bocconi’

20- Scuola Internazionale Superiore de Studi Avanzati di Trieste (SISSA)

21- Universitả degli Studi di Salerno

22- Universitả Cả Foscari di Venezia

23- Conservarori di Musica G.B.Martini

24- Academie di Velle Arti

25- Seconda Universitả degli studi di Napoli

26- Universitả del Salento (Universitả degli studidi Lecce)

27- Universitả degli studi di Roma "Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie)

28- Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa)

29 - Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

30- Universitả degli studi della Basilicata

31- Universitả degli studi di Foggia

32- Seconda Universitả degli di Naopoli

33- Universitả politecnica delle Marche

34- Libera Universitả di Lingue e Comunicazione IULM,Milano

35- Seconda Universitả degli studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti- Pescara

36- Conservatorio Di Musica "S.Cecilia" Roma

  • صرفاً تا مقطع کارشناسی

37- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی كه‌ مورد تأييد وزارت‌ دانشگاه‌ها و تحقيقات‌ علوم‌ و فناوري‌ ايتاليا هستند.  

ج) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، گروه سه (متوسط)

1- Universitả per Stranieri di Perugia (University for Foreigners, Perugia)

2- Universitả IUAV di Venezia (IUAV University of Venice)

3- Universitả per Stranieri di Siena (University for Foreigners, Siena)

4- Accademia di Belle Arti di Firenze

5- Accademia di Belle Arti di Brera

6- Universita degli studi dell’ Insubria

7- Universitả degli Studi di Teramo (University of Teramo)

8- Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)

9- Scula Internazionale Superiore di Studi Avanzi di Trieste

10- Libera Universitả Internazionale degli Studi ‘Guido Carli’ (LUISS ‘Guido Carli)

11- Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi

12- Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro

13- Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca

14- Libera Universitả Mediterranea ‘Jean Monnet’

15- Universitảdella Val d’ Aosta

16- Libera Universitả Maria SS Assuntả

17- Universitả degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’

18- Universitả Vita- Salute San Raffaele

19- Universitả degli di Cassino

20- Libera Universitả degli studi 'San Pio V', Roma

21- Universitả Carlo Cattaneo

22- Universitả 'Campus Bio- Medico' di Roma

23- Universitả degli studi del Molise

  • پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، ررسی کيفی رساله، چاپ مقاله)

24- Universitả degli studi del Sannio-Benevento

25- Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

 


‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور ايتاليا

کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

 

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ ايتاليا

رديف

عنوان دوره

طول رسمی دوره

ارزشيابی به ماخذ

ملاحظات1

Diploma Universitario (DU)

2 تا 3 سال

کاردانی

-


2

Diploma di Laurea

4 الی 6 سال

کارشناسی یا

کارشناسی ارشد

برای دوره های بدون پایان نامه کارشناسی و

برای دوره های همراه با پایان نامه کارشناسی ارشد


3

Laurea (PL)

3 سال

کارشناسی

180 واحد اروپایی


4

Laurea Specialistica (LS)

2 سال

کارشناسی ارشد

داشتن Diploma di Laurea و دفاع از پایان نامه یا

داشتن مدرک کارشناسی، گذراندن120 واحد اروپایی و دفاع از پایان نامه


5

Laurea Magistrale a Ciclo Unica

5 تا 6 سال

کارشناسی ارشد

بعد از دیپلم دبیرستان، با گذراندن300 تا 360 واحد اروپایی و دفاع از پایان نامه


6

Master Universitario di Primo Livello

1 سال

گواهی صحت صدور

داشتن مدرک Laurea و گذراندن60 واحد اروپایی


7

Dottorato di Ricerca

3 تا 4 سال

دکترا

داشتن کارشناسی ارشد و دفاع از رساله


8

Master Universitario di secondo Livello

1 سال

صحت صدور

داشتن specialistica Laurea و گذراندن 60 واحد اروپایی


- برای  دوره های تخصصی برگزار شده توسط دانشگاههای معتبر کشور ايتالیا بنا بر طول دوره و تاييد کمیسیون ارزشيابی" صحت صدور" صادر می شود.