Menu

سطح‌بندی دانشگاه‌های بعد از 2018

اطلاعیه


به اطلاع متقاضیان محترمی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور را دارند، می‌رساند: از تاریخ 97/09/01 برابر با 2018/11/22 صرفاً مدارکی که از دانشگاه‌های گروه یک (ممتاز) و گروه ب (خوب) اخذ شده باشد ( قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور دانش‌آموختگان به نشانی grad.saorg.ir ) قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً مدارک اخذ شده از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) در صورت داشتن شرایط ارزشیابی (مندرج در سایت فوق الذکر) صرفاً تا مقطع کارشناسی‌ارشد قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد.


لیست دانشگاه‌های مورد تایید بعد از سپتامبر2018