Menu

Sri Lanka 2020

سریلانکا

سریلانکا

گروه ب (خوب)

  1. University of Colombo
  2. University of Peradeniya


گروه ج (متوسط)

  1. Sabaragamuwa University of Sri Lanka
  2. IDM Nations Campus
  3. University of Kelaniya