Menu

ونزوئلا 2013

ونزوئلا

ونزوئلا

گروه د (ضعیف)

 1. Universidad Alejandro de Humboldt (UNIHUMBOLDT)
 2. Universidad Arturo Michelena (UAM)
 3. Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
 4. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
 5. Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
 6. Universidad Católica Santa Rosa (SANTAROSA)
 7. Universidad CatólicaCecilio Acosta (UNICA)
 8. Universidad Católicadel Táchira (UCAT)
 9. Universidad Central de Venezuela (UCV)
 10. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)
 11. Universidad de Carabobo (UC)
 12. Universidad de Los Andes (ULA)
 13. Universidad de Los Llanos CentralesRómulo Gallegos
 14. Universidad de Los Llanos OccidentalesEzequiel Zamora (UNELLEZ)
 15. Universidad de Margarita (UNIMAR)
 16. Universidad de Oriente (UDO)
 17. Universidad del Zulia (LUZ)
 18. Universidad Dr. José Gregorio Hernández
 19. Universidad Dr. Rafael BellosChacín (URBE)
 20. Universidad Fermín Toro (UFT)
 21. Universidad Francisco de Miranda (UFM)
 22. Universidad José Antonio Páez (UJAP)
 23. Universidad José María Vargas (UJMV)
 24. Universidad Marítimadel Caribe (UMC)
 25. Universidad Metropolitana (UNIMET)
 26. Universidad Monteávila (UMA)
 27. Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
 28. Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY)
 29. Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
 30. Universidad NacionalAbierta (UNA)
 31. Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA)
 32. Universidad Nueva Esparta (UNE)
 33. Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
 34. Universidad Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
 35. Universidad Rafael MaríaBaralt (UNERMB)
 36. Universidad Rafael Urdaneta (URU)
 37. Universidad Santa María USM
 38. Universidad Simón Bolívar (USB)
 39. Universidad Simón Rodríguez (UNESR)
 40. Universidad Sur delLagoJesùsMaríaSemprum (UNESUR)
 41. Universidad Tecnológicadel Centro (UNITEC)
 42. Universidad Valle delMomboy (UVM)
 43. Universidad Yacambú (YACAMBU)