اخبار
1402/8/29

سطح بندی دانشگاه های 2024

اداره کل امور دانش‌آموختگان این سازمان در راستای اعتبارسنجی دانشگاه‌های معتبر جهان که به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف این اداره کل است، نسبت به بررسی و اعلام اعتبار دانشگاه‌های خارج از کشور برای سپتامبر ۲۰۲4 «صرفا رشته هایی که در حیطه وظایف وزارت علوم می باشد» اقدام کرده است. در این راستا دانشگاه‌های 147 کشور بروزرسانی شده‌اند که در مجموع تعداد 2290 دانشگاه اعتبار سنجی شده است که از آن تعداد 446 دانشگاه در گروه الف (ممتاز)، 833 دانشگاه در گروه ب (خوب) و 1011 دانشگاه در گروه ج (متوسط) در  پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل بارگذاری شده است.
متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ اول تیر ۹۸ برابر با ۲019/۰۶/۲2 صرفا در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی کنند.
شایان ذکر است مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.