اطلاعیه های مهم
1402/3/23

اعتبار دانشگاه‌ها

اطلاعیه بسیار مهم

 

با توجه به اینکه این اداره کل جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‏‌آموختگان خارج از کشور، اعتبار دانشگاه را در زمان شروع به تحصیل در نظر می‌گیرد، لذا لازم است کلیه متقاضیان تحصیل قبل از اقدام به پذیرش، اعتبار دانشگاه را در وب سایت این اداره کل بررسی و از تأیید اعتبار آن در مقطع مورد نظر اطمینان حاصل نمایند، هرگونه درخواست بررسی اعتبار دانشگاه، در حین تحصیل و یا پس از اتمام تحصیل طبق ضوابط این اداره کل به هیچ عنوان امکان‏ پذیر نمی‏‌باشد.

تبصره 1: ضوابط یاد شده در خصوص کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل نیز لازم الاجرا است.

تبصره 2: معتبر بودن دانشگاه (شعبه اصلی) از نظر این اداره کل به منزله تأیید شعب آن در سایر کشورها نمی‌باشد، لذا ضرورت دارد اعتبار هر دانشگاه در سایر کشورها براساس ضوابط آن کشورها مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است بررسی اعتبار شعب دیگر با بررسی گذرنامه‌های دوران تحصیل قابل تشخیص می‏‌باشد.