اطلاعیه های مهم
1402/3/23

برنامه‌های درسی مصوب وزارت علوم

برنامه‌های درسی مصوب وزارت علوم

 

بدینوسیله به اطلاع دانش آموختگان خارج از کشور که درخواست تجدیدنظر  و یا اطلاع از نحوه تعیین رشته و گرایش تحصیلی خود را دارند می‌رساند:

با توجه به ضرورت انطباق رشته و گرایش پیشنهادی با برنامه‌های درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از بررسی و انتخاب عنوان رشته تحصیلی در سایت www.msrt.ir/fa/grid/283 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است برای آن دسته از متقاضیانی که در رشته‌های نوین و میان رشته‌ای تحصیل نموده‌اند و نام رشته و گرایش مورد نظر آن‌ها در سامانه مذکور نمی‌باشد نزدیکترین رشته را جهت درخواست خود انتخاب نمایند در غیر اینصورت تصمیم گیری نهایی توسط کمیسیون ارزشیابی صورت خواهد گرفت.