آرشیو خبر

اطلاعیه های مهم

1402/3/23

ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره‌های مشترک دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور

ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی صادره ناشی از برگزاری دوره‏های مشترک دانشگاههای داخل و خارج از کشور

 

ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی، ناشی از برگزاری دوره‏‌های مشترک (دوره‌هایی که با همکاری یک دانشگاه‏ خارجی و یک دانشگاه داخل کشور تشکیل می‏گردد) منوط به تأمین شرایط ذیل خواهد بود.

1ـ دارا بودن مجوز ایجاد دوره از سوی دفتر گسترش آموزش‌‏عالی و رعایت ضوابط  اعلام شده توسط آن دفتر؛

2ـ رعایت کلیه ضوابط و مقررات این اداره کل دانش‏‌آموختگان ، قابل مشاهده بر روی سایت این اداره به آدرس http://grad.saorg.ir/Credential-Evaluation-Book؛

3ـ قرارداشتن نام دانشگاه خارجی در لیست اسامی دانشگاه‏‌های مورد تأیید اداره کل دانش‏‌آموختگان (به مقطع و رشته مورد تأیید دانشگاه مورد نظر نیز توجه شود)؛

4ـ تأیید مدرک نهائی توسط دانشگاه طرف ایرانی یا دانشگاه ثالثی که با موافقت شورای گسترش به عنوان ناظر تعیین می‌شود. تأییدیه مزبور (برابر متن زیر) برای هر یک از دانش‌‏آموختگان باید مستقلاً و با امضای ریاست یا معاون آموزشی یکی از دانشگاه‏‌های فوق‌‏الذکر بوده و ممهور به مهر آن دانشگاه باشد.

بدیهی است در مورد دوره‌‏هایی که مدرک به صورت مشترک توسط هر دو دانشگاه داخلی و خارجی صادر می‌شود، به دلیل صدور مدرک توسط دانشگاه داخلی و عدم ارزشیابی مدرک خارجی، تأمین این بند موضوعیت ندارد.

 

متن تأییدیه:

 بدینوسیله گواهی می‏شود دورة                رشته                                طبق قرارداد منعقده بین دانشگاه‌های                      و                           کشور

و مجوز شورای گسترش آموزش عالی به شماره                                مورخ                   برگزار گردیده است.


نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ