آرشیو خبر

اطلاعیه های مهم

1402/3/23

مقالات علمی - پژوهشی

کلیه مقالات علمی - پژوهشی لازم است واجد شرایط زیر باشند:

الف- دانش آموخته موُلف اصلی آنها باشد. (دانش آموخته موُلف اول و یا نویسنده مکاتبه کننده (Corresponding Author) باشد).

ب- در مقاله چاپ شده توسط دانشجو (پس از فراغت از تحصیل) لازم است نام استاد (ان) راهنما و مشاور بعنوان نویسنده در مقاله ذکر شده باشد در غیر اینصورت تخلف پژوهشی است و مقاله مورد قبول نمی باشد.

ج- موضوع و محتوای آنها، هماهنگ با پایان نامه تحصیلی یا رساله دکتری باشد.

د- به تشخیص کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک، در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه بین المللی معتبر منتشر شده باشد.


نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ